Press release from Companies

Published: 2021-12-13 11:16:06

WntResearch AB: WntResearch lämnar in patentansökan för behandling av Akut myeloisk leukemi

WntResearch meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan som brett täcker användningen av Foxy-5 vid behandling av Akut myeloisk leukemi (AML).

I ett forskningsutbyte med en brasiliansk forskargrupp vid Hematology and Transfusion Medicine Center på University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP i São Paulo har WNT Research försett forskarna med Foxy-5 och kunskap om dess användning i de experimentella studierna. I utbyte har bolaget säkrat att alla immateriella rättigheter baserat på den brasilianska forskargruppens forskning med Foxy-5 på AML-celler tillfaller WNTResearch.

Forskargruppen har kommit fram till att Foxy-5, genom att återställa WNT5A-nivåerna, skulle kunna motverka flera onkogena processer som uppstår i AML genom att hämma celltillväxt. Enligt forskargruppen framstår således Foxy-5 som en lovande kandidat för behandling av AML.

Läs fullständigt abstrakt presenterad på American Society of Hematology Publications: https://ashpublications.org/blood/article/138/Supplement%201/2949/478942

Återfall är fortfarande ett vanligt scenario vid behandling av akut myeloisk leukemi och förekommer hos 40–50 % av yngre och den stora majoriteten av äldre patienter. Samtidigt förväntas den globala AML marknaden växa kraftigt från 1,4 miljarder USD 2019 till 5,1 miljarder USD i 2029.

”WntResearch studerar kontinuerligt egenskaperna hos Foxy-5 vid behandling av olika typer av cancer. Vi har nu framgångsrikt identifierat nya egenskaper hos Foxy-5 som indikerar att läkemedelskandidaten skulle kunna användas vid behandling av akut myeloisk leukemi. De resultat som vår nya patentansökan grundar sig på är betydelsefulla för strategin att fortsätta utveckla och utvärdera det kliniska användningsområdet för Foxy-5. Vi kommer att fortsätta studera Foxy-5 för behandling vid AML och vi utvärderar nu potentiella forskningssamarbeten med internationellt kända forskargrupper” säger WntResearchs vd Anders Rabbe.

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021.

Om WntResearc

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription