Press release from Companies

Published: 2021-12-17 15:54:18

Miris Holding AB: Miris ökar sitt avtryck i USA

Covid-19 pandemins intåg innebar en ökad osäkerhet bland annat på den amerikanska marknaden och Miris såg tidigt i pandemin att flera av de affärer de arbetat med blev uppskjutna till följ av pandemin. Bolaget har nu glädjen att meddela återhämtning i försäljningen till USA under årets senaste 3 månader.

Miris erhöll FDA godkännande för Miris HMA™ i december 2018 och har sedan dess aktivt bearbetat den amerikanska marknaden. Pandemins intåg 2020 har inneburit en fördröjning i etableringstakten i USA. Under året har företaget sett en viss återhämtning på den amerikanska marknaden och har idag glädjen att meddela att 2021 har 16 nya kunder i USA erhållits varav 5 st tillkommit så långt under Q4. De fem tillkommande försäljningarna har ett värde av totalt ca 2,2 MSEK.

Bland kunderna som tillkommit under kvartalet återfinns Bronson Childrens Milk Bank. Detta tillskott innebär att en fjärdedel av mjölkbankerna i USA nu analyserar med Miris HMA™ och är även företagets första försäljning i staten Missouri.

Utöver mjölkbanken ansluter sig även 4 Neonatalavdelningar till Miris familjen. Som tidigare rapporterat Banner University Medical Center samt även Childrens Hospital Illionois, OSF St Francis Medical Center och Beth Israel Deaconess Hospital. Två av dessa instrument kommer att ingå i kliniska studier och bidra till att evidens för metoden stärks. Försäljningen till Beth Israel Deaconess Hospital innebär även att företaget nu har 3 st Miris HMA™ kopplat till Harvard Medical School.

"Det är oerhörd glädjande att se hur försäljningen i USA utvecklas även under en lång och oförutsägbar tid med Covid-19-pandemin. Att Miris HMA™ nu finns på 25% av alla mjölkbanker i USA är en milstolpe och en stärk indikation på det värdet mjölkbankerna i USA ser i att ha möjlighet att analysera den donerade mjölken" säger Camilla Sandberg, VD Miris. "Utöver ökningen i antalet amerikanska kunder är det mycket viktigt för Miris att instrumentet inkluderas i nya kliniska studier. Detta ökar evidens för vår metod och individualiserad nutrition för prematura barn. Jag är sotroligt stolt av vad Miris-teamet kontinuerligt åstadkommer och hur vårt avtryck i USA hela tiden ökar" avslutar Camilla

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription