Press release from Companies

Published: 2022-02-13 20:15:00

WntResearch AB: WntResearch utser ny VD med tillträde april månad

Styrelsen har utsett Pernilla Sandwall till ny VD för WntResearch AB med tillträde den 29 april. Nuvarande tfVD Anders Rabbe lämnar på egen begäran sitt uppdrag den 15 februari. Styrelsens ordförande Gudrun Anstrén tillträder som tf VD fram till att Pernilla Sandwall tillträder.

För att säkra ansvarsfördelningen tillträder Peter Ström i styrelsen som tf ordförande under samma period mellan 15 februari och 29 april.

Pernilla Sandwall har en gedigen bakgrund från läkemedelsutveckling. Närmast kommer hon från en roll som Chief Operating Officer på InDex Pharmaceuticals, där hon varit aktiv sedan 2012. Pernilla har där haft en framstående roll i utvecklingen av bolaget, både direkt i verksamheten men också strategiskt i ledningsgruppen och i nära samarbete med styrelsen. Hon har tagit bolaget och dess läkemedelsprojekt från fas II till fas III. Pernilla har stor erfarenhet av kliniska studier, regulatoriska processer, affärsutveckling och finansiering i ett life science bolag i noterad miljö. Pernilla är också styrelseledamot i Alzinova AB och Innovativa Mindre Life science företag (IML) som är en del av branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen.

"Jag ser verkligen fram emot uppdraget att som VD fortsätta utveckla bolaget och genomförandet av den pågående studien med Foxy-5 för att förhindra spridning av metastaser. Både bolaget och projektet har stor potential och det är med stor entusiasm jag börjar som VD" säger Pernilla Sandwall.  

Anders Rabbe tillträdde den 15 oktober 2020 och som tidigare meddelats slutar han på egen begäran den 15 februari på grund av ett annat intressant VD-uppdrag. Anders kommer att kvarstå som konsult åt bolaget för säkerställa en effektiv övergång och att Pernilla kan starta sitt uppdrag med bibehållet momentum.

"Styrelsen i WntResearch riktar ett stort tack till Anders Rabbe för sina insatser att stärka bolagets position för framtiden under den utmanande period som pandemin inneburit. Vi hälsar Pernilla Sandwall välkommen och ser fram emot att samarbeta för att driva ta NeoFox-studien och verksamheten till nästa nivå, och att skapa fortsatta förutsättningar för utvecklingen av Foxy-5. Pernilla’s kunskap och erfarenheter kommer att stärka bolaget och vi ser med tillförsikt fram emot att arbeta med Pernilla som ny VD. Styrelsen söker kontinuerligt stärka organisationen samt på kort och lång sikt bygga det team WntResearch behöver för att nå viktiga milstolpar” säger Gudrun Anstrén, styrelsens ordförande.

För vidare upplysningar:

Gudrun Anstrén, styrelseordförande, WntResearch AB
e-post: Gudrun@anstren.com

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2022.

Om WntResearc

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription