Press release from Companies

Published: 2022-04-29 08:01:00

WntResearch AB: WntResearch förstärker styrelsen

Valberedningen i WntResearch AB föreslår att Christer Nordstedt väljs till ny ordförande och Jonas Bergh till ny ledamot vid den kommande årsstämman. Vid ett inval kan båda med sina gedigna bakgrunder inom läkemedelsutveckling och onkologi starkt bidra till den fortsatta utvecklingen av WntResearch.

Christer Nordstedt har en mer än tjugoårig bakgrund som forskningsledare i internationella exekutiva positioner i bl.a. Roche, Eli Lilly och AstraZeneca och senast som global forskningschef på TEVA. I dessa roller har han haft omfattande personalansvar för stora organisationer med över tusen medarbetare. Christer har också erfarenhet av mindre företag och är nu mycket aktiv inom Svensk Life Science.

Christer Nordstedt har en läkarutbildning från Karolinska Institutet där han doktorerade inom området farmakologi. Han fortsatte sin forskarutbildning vid Rockefeller University i New York. I sitt arbete har han varit ansvarig för att leda läkemedelsprojekt inom bland annat onkologi.  Hans ansvarsområden har omfattat forskning från tidig upptäcktsfas hela vägen genom kliniska faser till marknaden.

”Wnt biologin utgör ett spännande vetenskapligt område med potential att skapa en helt ny klass av läkemedel i ett fält med mycket stora medicinska behov” säger Christer Nordstedt.

Jonas Bergh, legitimerad läkare med svensk specialistkompetens i både patologi och onkologi men också med specialistkompetens i ”clinical oncology” i Storbritannien. Han är sedan 2000 professor i onkologi vid Karolinska Institutet. Han har också varit verksam som professor inom området bröstonkologi vid universiteten i Manchester och Oxford och är sedan 2019 gästprofessor i onkologi vid sistnämnda universitet fram till 2024. Han har haft en aktiv roll i omkring 60 kliniska fas I, II, III och IV studier.

Jonas Berghs huvudsakliga forskningsområde är bröstcancer och han har publicerat över 600 vetenskapliga arbeten. Han har en bred kompetens vad det gäller nya behandlingar för ett stort antal olika cancersjukdomar. Jonas Bergh var ledamot från 2000 och från 2016 ordförande fram till 2021 av det vetenskapliga rådet för onkologi/hematologi vid EMA, European Medicines Agency. EMA är den myndighet i EU som godkänner samtliga nya cancerläkemedel inom den Europeiska unionen. Hans breda kompetens kring nya cancerbehandlingar från arbetet inom EMA ger en stor förståelse om vad som är viktigt i utvecklingen av ett nytt läkemedel.

”Jag ser fram emot att kunna bidra till styrelsearbetet med min forskningserfarenhet och breda kunskap om kliniska cancerstudier.  På basen av mina tidigare och aktuella kunskaper hoppas jag också kunna förmedla relevanta kunskaper till företagets kliniska studier av läkemedelskandidaten Foxy5” säger Jonas Bergh.

Valberedningen består av Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Lars-Erik Forsgårdh och Kjell Stenberg.

” Det är oerhört glädjande att Christer Nordstedt och Jonas Bergh har accepterat att bli nominerade till ordförande respektive ledamot av WntResearch:s styrelse. Vid ett inval är jag övertygad att de med sin unika kompetens och erfarenhet kommer att starkt bidra till en positiv utveckling av bolaget” säger valberedningens ordförande Lars-Erik Forsgårdh.

För vidare upplysningar:o

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2022.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription