Press release from Companies

Published: 2022-06-03 14:53:05

WntResearch AB: Nya styrelseordförande Christer Norstedt ger sin syn på WntResearch

Du tillträdde som styrelseledamöter i WntResearch styrelse vid stämman nu i juni. Berätta kort varför du antog uppdraget?

Jag har haft möjlighet att följa WntResearch då jag känner upphovsmannen Tommy Andersson sedan långt tillbaka. Hans högkvalitativa forskning  borgar för seriositeten. Läkemedelskandidaten Foxy-5 ingår i ett väldigt intressant biologiskt system som är inblandat i flera processer där cancer är ett av dem. Foxy-5 har här möjlighet att hämma metastasering, en effekt som det i dagsläget inte finns någon annan läkemedelssubstans som skapar. Det är samtidigt som många läkemedlsutvecklingsprojekt ett högriskprojekt och om det lyckas blir det ett nytt fantastiskt läkemedel med en enorm uppsida.

Vad ser du att du kan bidra med?

Jag är läkare i grunden och har arbetet inom läkemedelsindustrin i över 25 år. Jag har då varit verksam i alla aspekter inom läkemedelsutveckling, från upptäcktsfas till kommersialisering. Det har skett i såväl små som stora bolag. Jag ser därför att jag kan bidra med mina breda erfarenheter i WntResearch utveckling. Jag är samtidigt ödmjuk då jag befinner mig i en brant lärkurva med Foxy-5. I min roll som ordförande kommer jag främst att jobba långsiktigt strategiskt men givetvis finnas som stöd för vår VD Pernilla.

Var befinner sig WntResearch i sin utveckling enligt dig?

Just nu befinner vi oss i en fas 2-studie där vi främst ska bevisa att det fungerar. Lyckas vi så ska vi bevisa detta även för omvärlden i en fas 3-studie. Samtidigt bör bolaget också undersöka möjlig tillämpning inom andra cancersjukdomar.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription