Press release from Companies

Published: 2022-09-30 10:00:23

WntResearch AB: Foxy-5 får positivt besked att fortsätta efter planerad granskning av den oberoende säkerhetskommittén

WntResearch meddelar att den oberoende säkerhetskommittén (steering committee) ger klartecken för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten Foxy-5, då biverkningsprofilen inte uppvisar någon säkerhetsrisk.

Steering committee är en oberoende säkerhetskommitté som utvärderar Foxy-5:s säkerhetsdata avseende dess biverkningsprofil under den pågående fas 2-studien NeoFox. Slutsatsen från kommittén kvarstår därmed från föregående säkerhetsgranskningar.

“Det är mycket glädjande att biverkningsprofilen på Foxy-5 än en gång bekräftas med ett positivt besked av den oberoende säkerhetskommittén. Som väntat fortsätter vi vår utveckling av läkemedelskandidaten Foxy-5 för att introducera en ny effektiv behandling med god biverkningsprofil inom tjocktarmscancer. Efter de positiva observationerna gällande minskad tumörbörda sk down staging (i primärtumör och regionala lymfkörtlar) pausade vi patientrekryteringen vid 126 patienter. Vår målsättning är att ta fram en reviderad plan gällande NeoFox-studien i år.” säger VD Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription