Press release from Companies

Published: 2022-10-27 16:20:00

Miris Holding AB: Tillväxverket har beviljat Miris stöd för automationscheck om 150 000 kr

Miris beviljas stöd från Tillväxtverket i form av en automationscheck om 150 000 kr. Tillväxverkets automationscheckar beviljas till företag för att öka konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept.

Miris tar med stöd från Tillväxtverket ett steg vidare i effektivisering av bolagets produktionsprocess genom att automatisera ett av produktionsstegen. Detta genom att utveckla en utrustning som ökar reproducerbarheten och att kvalitetsbrister både på komponenter och montering kan upptäckas tidigt. Produktionskostnaderna kan därmed sänkas markant. 

"Jag är glad att Tillväxtverket sett fördelarna med att utveckla vår utrustning som kommer effektivisera produktionen och minska produktionskostnaden för Miris" säger Olof Eriksson, R&D Director Miris.

Tillväxtverket beviljar bidrag med motiveringen att projektet bidrar till hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Projektet bedöms leda till ökad kunskap inom automation och robotisering och bidra till ny teknik inom en rimligt kort tid efter projektets slutförande.

"Jag är mycket tacksam för detta kapitaltillskott från Tillväxtverket som är ett uppskattat bidrag till vår strävan att utveckla förbättrade och hållbara processer. Bidraget innebär dessutom ett tillskott i vår likviditet som inte späder ut aktiens värde vilket naturligtvis är värdefullt för bolaget", säger Camilla Sandberg, VD Miris.


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 16:20 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription