Press release from Companies

Published: 2022-11-25 10:15:00

WntResearch AB: VD Pernilla Sandwall och grundaren Tommy Andersson deltar på Biostocks Life Science Summit den 29 november

Pernilla Sandwall kommer att presentera bolaget och dess grundare professor Tommy Andersson kommer att vara med och svara på frågor på Biostocks Life Science Fall Summit 2022 i Lund.

Presentationen sker på Medicon Village i Lund kl 14.50. Den inleds av Pernillas presentation följt av en frågestund där moderatorn ställer frågor till Pernilla och Tommy. De åhörare som är på plats i Lund har därefter möjlighet att träffa och prata med Pernilla och Tommy då de finns tillgängliga för frågor kl 15.45-16.10.

Själva presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Biostocks hemsida.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB