Press release from Companies

Published: 2022-12-07 17:13:54

WntResearch AB: VD Pernilla Sandwall och styrelseordförande Christer Nordstedt deltar på Aktiespararnas aktieträff i Södertälje 12 december

Pernilla Sandwall kommer att presentera bolaget och Christer Nordstedt deltar också på aktiespararnas aktieträff i Södertälje 12 december.

Aktieträffen är öppen för såväl medlemmar som ickemedlemmar i Aktiespararna. Den börjar kl 18.30 på Oxbacksgatan 25 i Södertälje. Du kan anmäla dig här.

Pernilla presenterade bolaget på Aktiespararnas stora aktiedag den 28 november. En intervju, en sk hisspitch gjordes därefter, se den här.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB