Press release from Companies

Published: 2023-01-05 17:09:01

WntResearch AB: Presentation av data på tidigare meddelade signifikanta observationer med Foxy-5 i tjocktarmscancer

VD Pernilla Sandwall ger en videopresentation på data från ad hoc-analysen. Den visade en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och Foxy-5 behandlade patienter med tjocktarmscancer med avseende på tre prognostiska parametrar vid operationen dvs efter endast tre veckors behandling.

Pernilla Sandwall förklarar och förtydligar data på TNM-gradering, respektive spridning till omkringliggande nerver och kärl. Som tidigare kommunicerats, visade denna data i ad hoc-analysen en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och Foxy-5 behandlade tjocktarmscancer patienter efter endast tre veckors behandling. Data presenteras i grafer för att tydligare visa skillnaden mellan de två grupperna.

”De oväntat positiva observationerna är det största som hänt i WntResearch någonsin skulle jag säga, men absolut sedan jag började som VD i bolaget. Det är därför viktigt att kunna förklara data och dess innebörd på ett sätt så att framför allt våra aktieägare också förstår” säger Pernilla Sandwall.

Videopresentationen finns tillgänglig på hemsidan men kan även ses direkt via denna länk.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB