Press release from Companies

Published: 2023-02-03 17:00:00

Miris Holding AB: Miris AB och Trients AB ingår samarbete om utveckling och licensiering av beräkningsverktyg

Miris AB breddar produktportföljen genom ett strategiskt viktigt samarbete med svenska Trients AB för utveckling och försäljning av ett beräkningsverktyg. Denna produkt ger Miris kunder ett verktyg för att beräkna berikningsnivå utifrån analyssvaret från Miris HMA™ och effektiviserar vårdpersonalens arbete med individualiserad berikning. Mjukvarulösningen kommer säljas på licens till Miris kunder.

Samarbetsavtalet mellan Trients och Miris innebär att företagen gemensamt tar fram ett unikt beräkningsverktyg, som skall erbjudas Miris kunder. Miris kommer lansera mjukvaran internationellt till både existerande och nya kunder. Beräkningsverktyget kommer förenkla vårdpersonalens arbetsprocess och innebär att beräkningen av mängden berikning efter analys kan genomföras enkelt och säkert.

”Det finns en stor efterfrågan på en kombination av ett beräkningsverktyg och ett instrument för analys av humanmjölk och det aktuella samarbetet har därför mycket stor potential” kommenterar Magnus Domellöf, Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitetssjukhus och grundare av Nutrium.

”Synergin mellan de två bolagen är stark. Analys av bröstmjölken efterföljs av beräkning av berikningen som skall till för att säkerställa korrekt individuell berikning för de prematura barnen och är därför två delar av samma arbetsflöde. Att få möjlighet att samarbete med Trients och Prof. Domellöf, som är ledande i världen inom nutrition för prematura barn och ligger bakom utvecklingen av Nutrium, säkerställer hög kvalité och erkännande inom den internationella neonatalvården” säger Camilla Sandberg, VD Miris AB.

Utvecklingen av beräkningsverktyget kommer påbörjas omgående och förväntas vara klart för lansering innan årsskiftet. Licensintäkterna kommer fördelas mellan Miris och Trients och förväntas långsiktigt få effekt för Miris återkommande intäkter.

”Det finns en tydlig stark synergi mellan Miris analysinstrument Miris HMA™ och Trients program Nutrium. Genom att gemensamt lyfta svensk kvalitet i en sådan unik kombination kan vi med detta partnerskap ge en förbättrad upplevelse och nå ett ännu högre värdeerbjudande till vårdpersonal internationellt. Vi på Trients ser fram emot detta samarbete med våra kollegor från Miris och denna gemensamma ansats till att förbättra vård av prematura bebisar” säger Henrik Domellöf, VD Trients AB

”Vi är glada att kunna presentera samarbetet mellan Trients och Miris och ser fram emot ett långt och givande partnerskap. Att få möjlighet att erbjuda våra kunder en till viktig bricka i den vidare utvecklingen av neonatalvården är även en mycket viktig strategisk utveckling för Miris. Svensk neonatalvård är ledande i världen och det är extra roligt att vi tillsammans nu kombinerar våra styrkor i detta samarbete. Detta kommer komma prematura barn i hela världen till godo, något som är centralt för både Trients och Miris” avslutar Camilla Sandberg.

Om Trients
Trients är ett svenskt MedTech-bolag som tillhandahåller medicinteknisk programvara på den globala marknaden. Trients är specialiserat mot nutrition inom neonatalvården och i produktportföljen ingår Nutruim, ett unikt datorprogram som med hög precision som gör det möjligt för vårdpersonal att skräddarsy nutrition till sjuka nyfödda och prematurfödda barn. Nutrium används idag på majoriteten av Sveriges neonatalvårdsavdelningar och lanserades internationellt år 2020.


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:00 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB