Press release from Companies

Published: 2023-03-01 11:21:39

WntResearch AB: WntResearch vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Life-Science-dagen i Göteborg 8 mars

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget kl 10.45. Presentationen kan ses i realtid på www.lifesciencedagen.se. Den kan även ses i efterhand på samma webbsida eller via WntReseach hemsida www.wntresearch.com .

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär för studiens fortsättning. Studien genomförs på patienter som drabbats av tjocktarmscancer. För den som deltar på eventet på plats ges möjlighet att ställa frågor. Mer information om WntResearch lämnas längre ner i detta pressmeddelande.

Eventet äger rum på Wallenberg Konferenscenter, Sahlgrenska akademin, på Medicinareberget i Göteborg, 8 mars.  Anmälan sker på www.lifesciencedagen.se senast den 6 mars, där även fullständigt program och mer information runt eventet ges. Arrangemanget är helt kostnadsfritt för besökare.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group