Press release from Companies

Published: 2023-03-06 12:00:00

WntResearch AB: WntResearch valberedning föreslår ny styrelsemedlem

Valberedningen i WntResearch AB föreslår att Mats Lindskog väljs till ny ledamot vid den kommande årsstämman. Vid ett inval kommer Mats med sin erfarenhet av läkemedelskommersialisering inom onkologi att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av WntResearch.

Mats Lindskog har en mer än femtonårig bakgrund inom läkemedels- och bioteknikbranschen på bl.a Amgen, Novartis, AstraZeneca och Shire där han arbetat inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och kommersialisering med fokus på onkologi. Mats har också erfarenhet av mindre bolag och är för närvarande Chief Business Officer på bioteknikbolaget Oblique Therapeutics som är aktivt inom cancerområdet.

Mats har doktorerat inom antikropps-baserad proteomik på Kungliga Tekniska Högskolan och forskat inom identifiering av nya cancergener på Stockholm Bioinformatics Center.

“Jag ser fram emot att kunna bidra inom affärsutvecklingen av Foxy-5 och öka sannolikheten för att få ett samarbete med ett stort läkemedelsbolag på plats” säger Mats Lindskog.

”Mats kommer med sin erfarenhet att stärka styrelsen vad gäller affärsutveckling. Jag är glad över denna förstärkning till styrelsen, eftersom Mats erfarenheter blir viktiga i det skede bolaget befinner sig ii” säger Lars-Erik Forsgårdh, valberedningens ordförande.

Valberedningen består av Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande. Övriga styrelseledamöter Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Bengt Gustavsson, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström föreslås till omval och Christer Nordstedt föreslås omväljas till styrelseordförande. Årsstämman äger rum den 11 maj i Malmö.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB