Press release from Companies

Published: 2023-03-17 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch deltar på partnerkonferensen BIO Europe i Basel 20-22 mars

BIO-Europe är en partnerkonferens inom life science-branschen som möjliggör möten med potentiella partners. WntResearch CCO Klaus Christensen kommer att närvara för att presentera läkemedelskandidaten Foxy-5 och dess potential. 

Nätverksevenemanget sker med fysisk närvaro på plats i Basel, Schweiz, 20–22 mars och förväntas samla över 2 800 ledande chefer från hela världen för att delta i mer än 15 000 enskilda möten. Eventen följs upp av ett digitalt 28–30 mars. Även där kommer Klaus Christensen närvara och nätverka.

”Det är första gången BIO-Europe Spring sker fysiskt sedan pandemin vilket skapar unika möjligheter till att genomföra one-to-one-möten på plats med potentiella partners. Jag kommer presentera Foxy-5, om våra observationer i den pågående fas 2-studien men även peka på de stora behov som finns, hur Foxy-5 skulle kunna kombineras med andra standardbehandlingar och därmed den kommersiella potentialen” säger Klaus Christensen.

För vidare upplysningar:

Klaus Christensen, CCO WntResearch AB
e-post: kc@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB