Press release from Companies

Published: 2023-03-29 08:40:00

Miris Holding AB: Miris årsstämma 2023: Ändrat datum och valberedning utsedd

Miris Holding AB (publ) har tidigare meddelat att årsstämman 2023 skulle hållas tisdagen den 9 maj 2023. Styrelsen har beslutat att flytta stämman till onsdagen den 14 juni 2023. Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Danmarksgatan 26, Uppsala.

Kallelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2022 kommer att offentliggöras separat på sedvanligt sätt.

Vidare meddelas idag att bolagets valberedning inför årsstämman 2023 är tillsatt. Den består av:
Per Turdell
Ulf Boberg
Ingemar Kihlström, styrelseordförande Miris Holding AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det per post till: Valberedningen, Miris Holding AB, Danmarksgatan 26, 753 23 Uppsala eller via e-post, pernilla.nordahl@mirissolutions.com.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB