Press release from Companies

Published: 2023-04-25 11:46:05

WntResearch AB: VD Pernilla Sandwall deltar på Nordic Health Summit Japan

Konferensen kommer att äga rum i Tokyo den 25 april 2023. Huvudtalare är representanter från både Eisai, Solasia, AstraZeneca och NovoNordisk.

Pernilla kommer att delta digitalt och genomföra enskilda möten med potentiella japanska partners och presentera företaget och läkemedelskandidaten Foxy-5. Foxy-5 syftar till att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och befinner sig i klinisk fas 2. Pernilla kommer att berätta om de intressanta ad hoc-observationer som gjorts i samband med den pågående studien. Studien genomförs på patienter som drabbats av tjocktarmscancer.

Nordic Health Summit Japan är en partner- och investerarkonferens på hög nivå som syftar till att sammanföra innovatörer inom hälso- och sjukvården, investerare och industrin. Konferensen arrangeras av Nordic Innovation House Tokyo, Business Sweden och andra nordiska aktörer.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in 

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group