Press release from Companies

Published: 2023-06-16 10:16:00

WntResearch AB: Joachim Gullbo vetenskaplig rådgivare

WntResearch har åter knutit Joachim Gullbo som vetenskaplig rådgivare, en roll han haft tidigare men fick lämna i samband med att han påbörjade en tjänst i USA.

Joachim Gullbo, som är MD, PhD, och adjungerad professor i klinisk farmakologi vid Uppsala Universitet, har en gedigen vetenskaplig bakgrund inom utveckling och utvärdering av läkemedel mot cancer, från preklinisk forskning till kliniska prövningar. Han är medförfattare till fler än 85 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet.

Joachim Gullbo har svensk klinisk specialistutbildning i klinisk farmakologi och onkologi, och var tidigare chef för onkologisektionen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Han är för närvarande Medical Monitor på Theradex Oncology i Princeton, USA. Joachim är en av grundarna av Oncopeptides där han nu kvarstår som vetenskaplig rådgivare.

”Jag ser fram emot att åter kunna agera vetenskaplig rådgivare åt WntResearch och läkemedelskandidaten Foxy-5. Att följa dess kliniska utveckling, bidra till att förstå och dra nytta av ad hoc observationerna samt vara med och ta fram planen för den fortsatta utvecklingen ska bli mycket intressant” säger Joachim Gullbo.

”Det är oerhört glädjande att åter få ha Joachim, med sin gedigna kompetens och erfarenhet, som vetenskaplig rådgivare till WntResearch”, säger Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearchs säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB