Press release from Companies

Published: 2023-06-16 13:57:58

Miris Holding AB: Arkansas första bröstmjölkbank installerar Miris HMA™

University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) är i sista stadiet av utvecklingen av den första bröstmjölkbanken i Arkansas. Projektet drivs av neonatolog Dr Virmani och har tagit över fem år från idé till verklighet. När mjölkbanken utrustades var investering i Miris HMATM ett självklart val. Ett fullständigt utrustningspaket för bröstmjölksanalys levererades från Miris innan årsskiftet och när lokalerna nu är i slutskedet av färdigställande kunde äntligen Miris HMATM installeras och personalen tränas. Initiala värdet på affären var ca 500 000 SEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 40 000 SEK.

Spädbarnsdödligheten i Arkansas är högre än de flesta andra delstater i USA samtidigt som amningsfrekvensen är bland de lägsta i landet. Siffran för exklusiv amning vid 6 månader var så låg som 24,4% i 2022. Dr Virmani, Neonatolog på UAMS i Arkansas, har dedikerat över fem år på att försöka förbättra dessa siffror genom att skapa Arkansas första bröstmjölksbank. I 2021 godkände lagstiftare i Arkansas en lag som gjorde projektet till verklighet, Act 225. Lagen inrättade också en särskild fond för att stödja bröstmjölkbanken, som kommer etableras på UAMS campus i Little Rock. Bröstmjölksbanken kommer försörja neonatalvårdsvadelningar i hela staten Arkansas. I och med detta är Arkansas mjölkbank den första i USA att startas genom statligt anslag.

När mjölkbanken skulle utrustas var investering i Miris HMATM en självklarhet. Ordern på Miris utrustning inkom till Miris i slutet av 2022, långt innan lokalen där utrustningen skulle installeras stod klar, och leverans skedde innan årsskiftet. Allt för att säkerställa att bröstmjölksanalys skulle vara tillgänglig direkt vid öppnandet av mjölkbanken.

I juni var äntligen rummet där Miris utrustning skulle installeras klart och den 15 juni var Miris på plats för att installera Miris HMATM och hålla träning för personalen som kommer att arbeta i mjölkbanken. I och med detta var Miris HMATM den första utrustningen som installerades. UAMS mjölkbank är planerad att tas i drift efter sommaren och blir då den 33e HMBANA mjölkbanken i landet.

"Dr. Virmanis insats för prematura barn i Arkansas är verkligen beundransvärd och det är en ära för Miris att vara med på detta projekt" Säger Marie Ekholm, Säljchef Miris. "Vi har arbetat med Dr Virmani sen starten av hennes projekt med att skapa Arkansas första mjölkbank och har äntligen nått slutmålet. Att Miris HMA är installerad och i drift på mjölkbanken är fantastiskt".

Steg 2 i projektet är att utveckla ett lactationscenter med stöd för ammande mammor och som även inkluderar ett utbildning-center samt ett sorg-center som hjälper föräldrar som förlorat sina barn. Del två av projektet har också erhållit anslag från staten Arkansas.

"Att Miris är del i ett så viktigt initiativ för en bättre framtid för nyfödda i Arkansas är fantastiskt" säger Camilla Sandberg, VD Miris "Miris finns nu på 40% av HMBANA mjölkbankerna i USA och flertalet av de resterande mjölkbankerna söker även de pengar för investering i Miris HMA. Detta är ett riktigt styrkebesked för Miris" avslutar Sandberg.

Initiala värdet på affären är ca 500 000 SEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 40 000 SEK.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group