Press release from Companies

Published: 2023-06-21 13:15:39

WntResearch AB: WNT5A och Foxy-5:s möjliga betydelse inom AML publicerad i en artikel i Journal of Cell Communication and Signaling

En artikel har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Cell Communication and Signaling om de resultat som en brasiliansk forskargrupp gjort med WNT5A och Foxy-5 i en pre-klinisk modell av blodcancersjukdomen AML.

Som tidigare kommunicerats har den brasilianska forskargruppen vid Hematology and Transfusion Medicine Center på University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP i São Paulo kommit fram till att Foxy-5 skulle kunna motverka flera onkogena processer som uppstår i blodcancersjukdomen Akut Myeloisk Leukemi (AML) genom att hämma celltillväxten i en pre-klinisk modell. Enligt forskargruppen framstår Foxy-5 som en lovande kandidat för behandling av AML. Artikeln[1] har titeln ”The antitumor effects of WNT5A against hematological malignancies” (svensk översättning: WNT5A:s antitumöreffekter mot elakartade former av blodcancer).

“Vår forskargrupp är mycket entusiastisk över forskningsresultaten och ser alla fram emot fortsatt forskning med Foxy-5", säger dr Maura Lima som leder forskargruppen.

“Det är mycket värdefullt att resultaten nu även publicerats mer i detalj och i en så framstående tidskrift dessutom. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med denna grupp.”, säger Pernilla Sandwall, VD.

Resultaten har tidigare presenterats som ett abstrakt vid ett årligt vetenskapligt möte anordnat av American Society of Hematology (ASH) och är med i tidskriften Bloods bilaga (Supplement) från mötet. Den brasilianska forskargruppens arbete har tidigare föranlett WntResearchs patentansökan av Foxy-5 för behandling av AML.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearchs säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

[1] https://www.springer.com/journal/12079

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB