Press release from Companies

Published: 2023-07-24 15:35:00

Miris Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding AB

Extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 24 juli 2023 i Uppsala.
 

A. Beslut om ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningen ska ändras i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna avsåg:

  1. (§ 4) Aktiekapitalets storlek. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.
  2. (§ 5) Antalet aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

B. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med ca 18 494 104 kronor utan återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital enligt 20 kap 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen. Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group