Press release from Companies

Published: 2023-08-17 11:20:39

Miris Holding AB: Miris beviljas lån om 4 MSEK från Almi Företagspartner AB

Miris AB förstärker likviditeten med 4 MSEK. Detta sker genom ett beviljat lån från Almi Företagspartner AB för att säkerställa att utvecklingsarbetet med nästa generations analysinstrument, HMA 2.0 kan fortsätta enligt plan. Borgen för lånet har ställts av en av Miris större aktieägare.

Som rapporterat i Miris delårsrapport för perioden januari – mars 2023 har försäljningen under perioden legat lägre än förväntat. Detta har fått konsekvenser för bolagets kassa. Bedömningen är att nedgången i försäljning är tillfällig.

För att överbrygga den tillfälliga försvagningen av likvida medel tillfördes Miris under andra kvartalet 2 MSEK. Detta möjliggjordes genom att vissa av bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare lånat ut medel och gått i personlig borgen för nya lån. Nu har bolagets kassa stärkts ytterligare genom ett lån om 4 MSEK från Almi Företagspartner AB. Syftet med lånet är att ge Miris möjlighet att fortsätta finansiera utvecklingsarbetet av den strategiskt viktiga nästa generations analysinstrument, HMA 2.0.

"Jag vill rikta ett stort tack till Almi teamet som har beviljat lånet. Genom detta säkerställas likviditet för att fortsätta det viktiga arbetet med utvecklingen av HMA 2.0 under de närmsta månaderna. Det är dessutom ett styrkebesked att en betydande aktieägare i Miris visar sitt fortsatta förtroende för bolaget genom att ställa borgen för lånet" säger Camilla Myhre Sandberg, VD för Miris Holding AB, i en kommentar.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB