Press release from Companies

Published: 2023-09-11 10:17:54

WntResearch AB: WntResearchs vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget vid flera evenemang i september

Under september kommer WntResearch vd Pernilla Sandwall att delta i flera evenemang för att presentera bolaget och dess läkemedelskandidat Foxy-5. 

Pernilla Sandwall kommer att presentera WntResearch och läkemedelskandidaten Foxy-5, vars syfte är att motverka spridning av cancer. Foxy-5 befinner sig för närvarande i klinisk utvecklingsfas 2 och utvärderas i patienter med tjocktarmscancer.  

12 september – Business Sweden Japan partnering webinar. Deltagande. 

13 september – Drug Development – People, projects and partnerships. Medicon Village i Lund. Presentation. 
https://www.mediconvillage.se/event/drug-development-people-projects-and-partnerships/

19 september – Aktiedagen Stockholm, organiserad av Aktiespararna.  

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-19-september-38497 
Presentation kl 10.55. Hybridmöte. Kostnadsfritt för medlemmar i Aktiespararna. 

20 september – BioStock Investor Meeting September 2023, Stockholm. Presentation. 
https://www.biostock.se/biostock-investor-meeting-september-2023/  

Presentationen kommer att publiceras på BioStocks hemsida och YouTube-kanal i efterhand.  

För vidare upplysningar: 

Pernilla Sandwall, vd 
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB