Press release from Companies

Published: 2023-09-28 16:11:31

Miris Holding AB: Kaiser Permanente Modesto höjer vården av för tidigt födda barn med Miris HMA[TM]

Kaiser Permanente Modesto neonatal intensivvårdsavdelning (NICU) har länge uppmärksammats för sitt engagemang för att tillhandahålla vård av högsta kvalitet till de minsta och ömtåligaste patienterna. Sjukhuset väljer nu att investera i Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMATM) för att förbättra nutritionsvården för förtidigt födda barn som vårdas på sjukhuset. Inköpet är en del av ett pilotprojekt för att utvärdera implementering av Miris HMA™ på ett flertal av Kaiser Permanentes neonatalvårdsavdelningar.

Kaiser Permanente är ett välkänt integrerat sjukvårdssystem i USA som består av en sammanslutning av hälsovårdsorganisationer så som sjukförsäkringsplaner, sjukhus, medicinska grupper och läkare. Bland annat driver Kaiser Permanente 13 sjukhus med Neonatalvårdsenheter i Kalifornien.

Kaiser Permanente Modesto NICU har länge uppmärksammats för sitt engagemang för att tillhandahålla vård av högsta kvalitet till de minsta och ömtåligaste patienterna. Sjukhuset väljer nu att investera i Miris HMATM för att förbättra nutritionsvården för förtidigt födda barn på deras NICU. Miris HMATM ger neonatalvårdsavedlningen möjlighet att skapa skräddarsydda näringsplaner för varje prematurt barn, vilket säkerställer att de får de exakta näringsämnen som krävs för optimal tillväxt och utveckling.

Kaiser Permanente Modesto kommer att vara pilotprojekt för sjukhusgruppen för integrering av individualiserad berikning och vid gott resultat kommer projektet att rullas ut på samtliga av deras neonatalvårdsavdelningar.

"Att Kaiser Permanente Modestos beslutar att förvärva Miris HMA till deras NICU är naturligtvis ytterst glädjande men av ännu större vikt är den potential som finns i framtiden i och med detta förvärv." säger Marie Ekholm, säljchef Miris. "Kaiser Permanente är en stor aktör inom neonatalvård i USA och vi ser fram emot att stödja NICU-teamet i deras arbete med att leverera den bästa möjliga näringsvården till deras patienter."

Ordern från Kaiser Permanente Modesto är en av fyra ordrar på Miris HMA™ utrustning som inkommit till Miris från USA under perioden augusti-september. Initiala värdet på ordrarna är ca 2,4 MSEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 160 000 SEK.

"Pilotprojektet på Kaiser Permanente Modesto är jätteviktigt för Miris. Om projektet är framgångsrikt finns en potential för flera ordrar från Kaiser Permanentes andra neonatalvårdsenheter. Då Kaiser Permanente är en stor aktör inom neonatalvård i USA kommer projektet även få inverkan utanför organisationen" säger Camilla Sandberg, VD Miris. "Jag vill också passa på att påpeka att det är glädjande att vi på kort tid har fått in fyra ordrar på Miris HMA utrustning från USA. Detta ger oss en indikation på att marknaden börjat röra på sig igen efter en tids tröghet" avslutar Camilla.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group