Press release from Companies

Published: 2023-10-04 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch får kraftigt förlängt patentskydd för ett salt av Foxy-5

WntResearch meddelar idag att bolaget beviljats ett nytt substanspatent i Europa för ett nytt, mer lösligt, salt av läkemedelskandidaten Foxy-5. Patentet beviljades av den europeiska patentmyndigheten (EPO) och innebär att det immateriella skyddet för Foxy-5 förlängs till och med år 2041.

WntResearch har en gedigen patentstrategi som syftar till att stärka och förlänga skyddet av läkemedelsubstansen Foxy-5, dess tillverkningsprocess och medicinska användning. Det aktuella patentet gäller för ett nytt salt av Foxy-5 (”Stable composition of Foxy-5 hexapeptide with high solubility”) och förlänger patentskyddet för Foxy-5 fram till och med år 2041.

WntResearch har arbetat för att utveckla en mer löslig formulering av läkemedelssubstansen utan att påverka substansens stabilitet. Patentansökan för den nya formuleringen lämnades in i december 2021 och har hanterats i en accelererad utvärderingsprocess.

”Det här är väldigt goda nyheter. Varken jag eller våra patentadvokater har tidigare varit med om att få ett patent beviljat så snabbt, och dessutom är just detta patent på en ny ’solid form’ av Foxy-5 oerhört väsentligt för bolaget”, säger Dennis Henriksen, Chief Technology Officer på WntResearch.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, vd E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group