Press release from Companies

Published: 2023-10-06 15:20:16

WntResearch AB: WntResearchs VD Pernilla Sandwall avgår

WntResearch AB:s VD Pernilla Sandwall har idag meddelat styrelsen att hon önskar sluta som VD. Pernilla Sandwall kommer att kvarstå som VD till dess att en ny VD utsetts, dock längts till utgången av uppsägningstiden som löper under sex månader. Styrelsen kommer omgående att initiera en process för att utse en ny VD.

”Tack vare våra intressanta ad hoc observationer i vår fas 2 studie med läkemedelskandidaten Foxy-5, har vi goda möjligheter att hitta en partner och även att genomföra studien på ett mer optimalt sätt. Jag skulle vilja tacka Pernilla för den här tiden och hennes fina insatser och samtidigt önska henne lycka till i hennes fortsatta karriär.”, säger Christer Nordstedt, styrelseordförande för WntResearch AB.

För vidare upplysningar:

Christer Norstedt, styrelseordförande
E-post: cn@wntresearch.com

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2023 kl. 15.15CEST.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB