Press release from Companies

Published: 2023-10-09 14:28:01

Miris Holding AB: Miris HMA[TM] installerad på Holtz Children's Hospital i Florida

Holtz Childrens Hospital NICU är den största neonatalvårdsavdelningen i Florida och en av det största i USA. Sjukhuset investerade i 2020 i ett Miris HMATM paket i och med starten av byggnationen av deras nya mjölkkök. Projektet avstannades på grund av COVID-19 pandemin och efter lång väntan beräknas nu mjölkköket att stå klart i november i år. 6 oktober hölls därför installation och träning för sjukhusets personal på den Miris HMATM utrustning som levererades i 2020. Sjukhuset står nu äntligen redo för att implementera sitt program för individualiserad berikning för de patienter som vårdas på avdelningen. Ordern som initialt var om ca 450 000 kr i 2020 beräknas i och med uppstart av kunden generera årliga återkommande intäkterna om cirka 40 000 kr per år.

Jackson Health System är hem för en av de största neonatalvårdsenheterna i USA, och den största i staten Florida, Holtz Childrens Hospital NICU. Sjukhuset är känd över hela världen för sin forskning för att förbättra vården av nyfödda. Neonatalvårdsavdelnignen vid Holtz Children's Hospital vid University of Miami/Jackson Memorial Medical Center är utsett till ett regionalt Perinatalintensivvårdsavdelning i delstaten Florida och har några av de bästa överlevnadsnivåerna och de mest framgångsrika resultaten i landet.

Holtz Children's Hospital har två neonatalvårdsavdelningar, en Nivå 4 NICU som tar hand om de sjukaste barnen och en nivå 2 NICU. Tillsammans vårdas ca 1400 barn årligen på dessa neonatalvårdsavdelningar. I början av 2020 startade projektet med att bygga ett mjölkkök på Holtz Childrens Hospital och sjukhuset beställde samtidigt ett Miris HMA™ paket. Ordern var den första för Miris i staten Florida. Den initiala planen var att mjölkköket skulle stå färdigt några månader senare, men projektet avstannade då COVID-19 pandemin lamslog landet.

Projektet har nu återigen startat och Holtz Childrens Hospital NICU beräknar att mjölkköket kommer att stå klart i november i år. Inför öppnandet av mjölkköket hölls den 6 oktober installation och träning på Miris HMATM för personalen som kommer att arbeta i mjölkköket. Neonatalvårdsavdelningen har nu 5 certifierade operatörer och står redo att starta sitt program för individualiserad berikning av bröstmjölk så snart som mjölkköket står redo. Under träningen analyserades det första mjölkprovet från en mamma vars barn vårdas på avdelningen och Miris HMATM användes omgående för att förbättra nutritionsvården på avdelningen.

"Florida är en stat som Miris jobbar intensivt med att etablera oss i. Holtz Childrens Hospital var den första ordern som inkom från Florida och är också den största neonatalvårdsavdelningen i staten och en av de största i landet. Att de nu äntligen är redo för att starta sitt indivualiserade nutritionsprogram är jätteviktigt för Miris." säger Marie Ekholm, säljchef Miris. "Klinikerna på avdelningen har länge efterlängtat starten av detta program och är otåliga med att komma i gång. Det har varit en lång väntan både för dem och för oss. Att det tagit så pass lång tid visar på den effekt COVID-19 pandemin hade och fortfarande har på sjukvården globalt. Vi ser nu fram emot att se resultaten av implementeringen och den effekt det kommer att ha på övriga neonatalvårdsavdelningar i Florida." Avslutar Marie.

Ordern som initialt var om ca 450 000 kr i 2020 beräknas i och med uppstart av kunden generera årliga återkommande intäkterna om cirka 40 000 kr per år.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group