Press release from Companies

Published: 2023-10-19 15:49:29

Miris Holding AB: Care New England investerar i sin andra Miris HMA®

Women & Infants Hospital, en del av Care New England, är ett ledande medicinskt center för kvinnor och nyfödda i Providence, Rhode Island, USA. Sjukhuset väljer nu att investera i Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA®) för att förbättra nutritionsvården för förtidigt födda barn på deras neonatala intensivvårdsavdelning. Detta är Care New Englands andra Miris HMA® och det initiala värdet på affären är ca 550 000 SEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 30 000 SEK.

Care New England är ett icke-vinstdrivande hälsosystem på Rhode Island som bildades 1996 av Butler Hospital, Kent Hospital och Women & Infants Hospital. Care New England erbjuder sina tjänster i sydöstra New England USA. Under åren har det utökat sitt nätverk till att omfatta fler sjukvårdstjänster och anläggningar i området. Redan 2017 investerade New England Pediatric Institute of Neurodevelopment som är del av Care New England i ett Miris HMA system för användning i ett forskningsprojekt. Miris har nu glädjen att meddela att sjukhusgruppen nu väljer att investera i ytterliggare ett system som kommer att installeras på neonatalvårdsavdelningen vid Women & Infants Hospital i Providence USA.

Women & Infants Hospital är ett ledande medicinskt center för kvinnor och nyfödda. Sjukhusets neonatalvårdsavdelning är en av landets största avdelningar med enfamiljsrum, dvs att patienten vårdas i eget rum i stället för på öppen avdelning. Sjukhuset, som är knutet till Brown University, är även känt för sin spetskompetens inom neonatologi och obstetrik och bedriver omfattande forskning inom dessa områden.

"Att Care New England väljer att investera i sin andra Miris HMA uppsättning visar på hur uppskattat vårt instrument är ute på sjukhusen" säger Marie Ekholm, Säljchef Miris. "Vi ser nu också att sjukhusen börjar komma i gång med nyinvesteringar igen och Miris teamet står som alltid redo att hjälpa våra kunder för att snabbt och effektivt implementera Miris HMA" avslutar Marie.

Initiala värdet på affären är ca 550 000 SEK med en uppskattad årlig återkommande intäkt om ca 30 000 SEK.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB