Press release from Companies

Published: 2023-10-23 15:09:07

Miris Holding AB: Förlansering av Miris Forte[TM] startad

Som tidigare informerats breddar Miris AB produktportföljen genom ett strategiskt viktigt samarbete med svenska Trients AB för utveckling och försäljning av ett beräkningsverktyg. Miris meddelar nu att företaget idag går in i förlanseringsfasen av beräkningsverktyget som givits namnet Miris ForteTM. Officiell lansering av Miris ForteTM är planerad att ske under konferensen Hot Topics in Neonatology i Washington DC 11-13 december i år och försäljning kommer ske via licensavtal.

Som tidigare informerats om i pressmeddelande publicerat 2023-02-23, breddar Miris AB produktportföljen genom ett strategiskt viktigt samarbete med svenska Trients AB för utveckling och försäljning av ett beräkningsverktyg. Mjukvarulösningen, som fått namnet Miris ForteTM, är ett beslutsstödsprogram för beräkning av näring och uppföljning av tillväxt hos barn under neonatalvård. Miris Forte™ kommer säljas genom licensavtal vilket ger Miris ökad möjlighet för omsättning via återkommande intäkter.

Med lanseringen av Miris Forte™ erbjuder Miris en heltäckande lösning för exakt analys och optimering av makronäringsämnen i neonatal nutrition. När analysresultat från Miris HMA® läggs in i Miris Forte™, kombinerar programvaran denna värdefulla information med det specifika näringsbehovet hos spädbarnet för att beräkna nödvändiga berikningsnivåer.

Genom att överbrygga gapet mellan analys av makronutrienter med Miris HMA® och skräddarsydda beräkningar av berikning, spelar Miris Forte™ en avgörande roll för att säkerställa att neonatalvården kan finjustera näringsstödet för varje spädbarn med högsta grad av noggrannhet och effektivitet.

Miris ForteTM är nu i slutfasen av utvecklingen och Miris påbörjar idag förlanseringen av produkten. Första steget i förlanseringen är att Miris ForteTM nu finns upptagen som produkt på Miris websida (https://www.mirissolutions.com/our-products/software/miris-forte) och 2023-10-24 utgår ett nyhetsbrev med information om den kommande produktlanseringen till alla prenumeranter av Miris nyhetsbrev. Samtidigt går även informationen ut via Miris Sociala Medier.

"Miris har nått en viktig milstolpe! En lösning som Miris ForteTM har länge varit efterfrågad av marknaden och i och med lanseringen innan årsskiftet kommer Miris nu erbjuda en komplett lösning från analys till berikning" säger Camilla Sandberg, VD Miris. "Utöver samarbetet mellan Miris och Trients att ta fram Miris Forte™, har vi också fått ovärderlig hjälp av våra kunder som ställt upp med sin tid och erfarenhet för att säkerställa att vi tar fram rätt produkt för marknaden. Produkten är även viktig i bolagets strävan att tillföra nya produkter som genererar återkommande intäkter. Vi ser nu verkligen fram emot att få presentera Miris ForteTM för vår marknad." avslutar Camilla.

I och med starten av förlanseringen har nu företaget öppnat upp för förbokning av en testperiod av Miris ForteTM. Planerad lansering av Miris ForteTM är under Hot Topics in Neonatology i Washington DC 11-13 december i år.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group