Press release from Companies

Published: 2023-10-25 13:30:00

WntResearch AB: WntResearch och Collective Minds Radiology tecknar avtal för kvalitetssäkring av klinisk studie

 WntResearch och Collective Minds Radiology meddelar att bolagen tecknat avtal för att kvalitetssäkra dataavläsning i den pågående fas 2-studien av läkemedelskandidaten Foxy-5. Genom samarbetet ökas precisionen vid utvärderingen av behandlingseffekten i studien.  

Collective Minds Radiology, CMRAD, är ett healthtech-bolag som har utvecklat en molnbaserad plattform för forsknings- och hälsovårdsändamål. CMRAD kommer att ansvara för avläsning av röntgenundersökningarna av de patienter som ingår i studien så att det görs centralt och inte av varje kliniks olika röntgenläkare. Klinikerna kommer att dela röntgenundersökningarna i CMRAD:s portal som därefter utvärderas av två radiologer. Huvudansvarig kommer vara Lennart Blomqvist, professor och forskningsgruppsledare i diagnostisk radiologi vid institutionen for Molekylär Medicin och Kirurgi vid Karolinska institutet samt medgrundare till CMRAD.

"Det känns mycket givande att kunna bidra med och utforma datainsamlingen med radiologiska undersökningar i den fortsatta studien. Med min långa erfarenhet av radiologiskt arbete med onkologiska kliniska prövningar, vet jag hur viktigt detta är. Det kommer vara mycket intressant att vara med och utvärdera effekten av Foxy-5 framöver", säger Lennart Blomqvist.

Undersökningarna utförs på patienter med tjocktarmscancer vilka är med i den kliniska fas 2-studien NeoFox, som är en proof-of-concept studie och genomförs av WntResearch. Positiva ad hoc-observationer möjliggjorde att designen kunde justeras, vilket ger stora fördelar i form av tids- och kostnadsbesparingar. Den nya studiedesignen godkändes under sommaren 2023 av berörda regulatoriska myndigheter och den första patienten inkluderades till den omdesignade studien i mitten av oktober.

Behandlingseffekten av Foxy-5 bedöms utifrån lokal tumörutbredning och spridning till närliggande lymfkärl, något som i sin tur bedöms indikera minskad risk för återfall och fjärrmetastaser. Dessa parametrar kommer att utvärderas genom datortomografi vid diagnos och vid operation, samt genom mikroskopisk undersökning av bortopererade tumörer och lymfkörtlar. Den kliniska studien är öppen, randomiserad och kommer att jämföra behandling med Foxy-5 med patienter i en kontrollgrupp.

"Genom samarbetet centraliserar vi bedömning av bilddiagnostiken vilket innebär att variabiliteten minskar och kvalitén ökar. I den uppdaterade studiedesignen har vi optimerat möjligheterna att mäta tumören både vid diagnos och vid operation. Att säkerställa precisionen vid dessa mätningar har stor betydelse för studieresultatens tillförlitlighet", säger Pernilla Sandwall, vd på WntResearch.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, vd
E-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.
För mer information se:
www.wntresearch.com

Om Collective Minds Radiology

Collective Minds Radiology är en svensk healthtech startup grundad i Stockholm 2017. Vi utvecklar och levererar en molnbaserad samarbetsplattform för sjukvård med tillgång till data, och mänsklig och digital expertis. Tillsammans med våra partners och kunder erbjuder vi produkter och tjänster inom medicinsk bildforskning, klinisk konsultation och utbildning.

För mer information se: https://about.cmrad.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group