Press release from Companies

Published: 2023-10-30 12:00:00

Miris Holding AB: Miris arrangerar Miris Forte[TM] Lanseringswebinarium med prof Magnus Domellöf

Som tidigare informerats breddar Miris AB produktportföljen genom ett samarbete med svenska Trients AB för utveckling och försäljning av ett beräkningsverktyg. Miris meddelade 2023-10-23 att företaget nu påbörjat förlanseringsfasen av beräkningsverktyget som givits namnet Miris ForteTM. Vi har nu glädjen att meddela att ett lanserings-webinarium med prof Magnus Domellöf kommer att hållas den 22 november. Officiell lansering av Miris ForteTM är planerad att ske under Hot Topics in Neonatology i Washington DC 11-13 december i år.

Som tidigare informerats i en pressrelease 2023-02-23 breddar Miris AB produktportföljen genom ett samarbete med svenska Trients AB för utveckling och försäljning av ett beräkningsverktyg. Mjukvarulösningen, som fått namnet Miris ForteTM, är ett beslutsstödsprogram för beräkning och uppföljning av näring och tillväxt hos barn under neonatalvård.

Förlanseringen av Miris ForteTM startades 2023-10-23. Miris gick då ut till marknaden och meddelade att Miris ForteTM snart är tillgängligt och att det finns möjlighet att skriva upp sig på en väntelista för att få en testperiod av programvaran efter lansering. Intresset efter det första nyhetsbrevet som annonserade Miris ForteTM har varit stort och Miris har tagit emot ansökningar från flera sjukhus som vill ställa sig på väntelistan för att få testa Miris ForteTM vid lansering.

Miris tar nu nästa steg i förlanseringen med ett webinarie med professor Magnus Domellöf med titieln "Benefits of using a decision support software to guide fortification". Magnus Domellöf är Professor vid Institutionen för klinisk vetenskap enheten för Pediatrik vid Umeå Universitet samt överläkare och neonatolog vid Umeå Universitetssjukhus. Professor Domellöf leder flertalet stora forskningsprojekt inom neonatologi och pedriatrik. Forskningen inriktas på att försöka hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med speciellt fokus på nutrition och hjärnans utveckling. Han är medlem i kommittén för nutrition vid ESPGHAN (the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) sedan 2011 där han även var ordförande 2018-2021. Professor Domellöf är även grundare av Nutrium och har skapat den algoritm som styr nutritionsberäkningarna i Miris Forte™.

"Vi ser stor potential i detta nya verktyg som kopplar ihop MIRIS analysen med ett beräkningsinstrument – det kommer att underlätta i den kliniska vardagen" säger Magnus Domellöf.

"Vi är jätteglada att professor Domellöf ställer upp och presenterar Miris Forte för vår marknad. Han har tagit fram algoritmerna som styr nutritionsberäkningarna i Miris Forte och det är en stor kvalitetsstämpel att ha en så renommerad och erkänd expert inkopplad i projektet" säger Camilla Sandberg, VD Miris. "Att vi redan har flera kunder uppskrivna på väntelistan för att få testa Miris ForteTM visar på den efterfrågan som finns på marknaden för denna produkt" avslutar Camilla.

Webinariet kommer att hållas den 22 november kl 16.00 Central Europeisk tid och är öppet för alla som registrerat sig. Webinariet annonseras i Miris Nyhetsbrev och i Sociala kanaler och registrering till webinariet sker här.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB