Reports

Published: 2023-11-09 08:00:00

Everysport Group AB: Everysport Group (publ) publicerar delårsrapport för Q3 2023: Stärkt finansiell ställning och position för långsiktig tillväxt

Sammanfattning tredje kvartalet 2023:

 • Nettoomsättning 36,5 mkr (43,3)
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) 3,2 mkr (3,2)
 • Rörelseresultat (EBITDA) 43,1 mkr (3,2)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) –2,8 mkr (–10,7)
 • Resultat efter finansiella poster 17,4 mkr (−12,6)
 • Resultat per aktie 2,81 kr (−1,73)

Sammanfattning januari till september 2023:

 • Nettoomsättning 117,8 mkr (141,0)
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) 11,2 mkr (10,0)
 • Rörelseresultat (EBITDA) 50,2 mkr (10,0)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) –10,2 mkr (–27,1)
 • Resultat efter finansiella poster −0,2 mkr (−32,7)
 • Resultat per aktie −0,06 kr (−4,96)

“Affärsaktiviteten är fortsatt hög. I linje med vårt ökade fokus på sports tech och sportdata, avyttrade vi under oktober våra verksamheter inom trav och speltips. I veckan kunde vi även rapportera om positiva resultat från den fortsatta strategiska översynen av Every Padel. Med dessa affärer i beaktande har vi avsevärt förbättrat Everysports finansiella ställning och därmed åter positionerat bolaget för långsiktig tillväxt. I den resan kommer Elite Prospects fortsätta spela en viktig strategisk roll. Med ökade intäkter och rekordmånga prenumeranter på hockeysajten ser vi positivt på framtiden.” utdrag från Hannes Anderssons vd-ord 

För mer information, vänligen kontakta:
Hannes Andersson, vd, Everysport Group AB
Tel: +46 70 736 56 25
E-post: hannes.andersson@everysport.com

Om Everysport Group AB (publ)
Everysport Group är en svensk sport- och mediekoncern som äger, driver och utvecklar digitala plattformar. Bolagets mest kända varumärke är Elite Prospects, världens största ishockeyplattform med cirka 20 tusen betalande prenumeranter, över 300 tusen medlemmar och 1,5 miljoner unika besökare per vecka. Everysport Groups huvudkontor är beläget i Stockholm med lokal närvaro även i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med tickern EVERY.


Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-09 08:00 CET.

Läs mer hos Cision
Read more about Everysport Group AB

News from Spotlight Group