Press release from Companies

Published: 2024-01-23 07:30:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Brasilianskt patent för Temodex/SI-053 beviljas

  

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", org.nr 556991-6082) har i dag den 23 januari 2024 fått patentansökan beviljad i Brasilien gällande bolagets främsta produkt Temodex/SI-053.

Patentgodkännandet innebär ett skydd för teknologin och produkten i Brasilien minst till år 2036.

"Detta är en viktig milstolpe gällande utvecklingen av SI-053, att få produkten patenterad. Det är väldigt bra nyheter för företaget speciellt nu innan de kliniska försöken ska inledas", kommenterar Igor Lokot, CEO av DBP. –" Vi har dessutom fler pågående ansökningar för ytterligare marknader."

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Belarus, är registrerad i Belarus som en förstahandsbehandling av glioblastom sedan år 2014. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBP:s pipeline för att nå såväl den europeiska som den globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer både i EU och globalt.

Videopresentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  


  

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-23 07:30 CET

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:     Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:         556991-6082
Aktiens kortnamn:                DBP B
Aktiens ISIN-kod:                  SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Belarus för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB