Press release from Companies

Published: 2024-04-26 11:51:13

Sjöstrand Coffee Int AB: Delårsrapport Q1 2024

FINANSIELL ÖVERSIKT  

Finansiell översikt 2024-Q1 2023-Q1
tkr
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-MARS 2024 JMF FG ÅR
Totala intäkter uppgick till 4 299 7 539
Rörelseresultatet uppgick till -1 506 624
Periodens resultat uppgick till -1 507 595
Resultat per aktie uppgick till -0,05 0,02
Finansiell översikt 2024-Q1 2023-Q1
tkr
MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-MARS 2024 JMF FG ÅR
Totala intäkter uppgick till 330 255
Rörelseresultatet uppgick till -265 -224
Periodens resultat uppgick till -265 -252
Resultat per aktie uppgick till -0,01 -0,01

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI TILL MARS 2024

  • Under januari så registrerades den riktade nyemissionen hos bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital har ökat med 439 241,20 kr och totalt inbringade emissionen bolaget 3 470 005,48 kr. Antalet utestående aktier i bolaget har ökat med 4 392 412 serie B aktier. Bolaget har nu totalt 31.939.591 aktier och ett aktiekapital på 3.193.959,10 kr.
  • Under februari redovisades Bokslutskommunikén för 2023 med en ökad omsättning och lönsamhet.
  • Under mars kommunicerade Sjöstrand en order på 1,56 MSEK från samarbetspartner i Storbritannien, GRIND. Ordern består av espresso kapselmaskiner och leverans kommer att ske under april.

VD HAR ORDET

Den totala omsättningen för första kvartalet uppgick till 4,3 MSEK, (7,5 MSEK Q1 2023), vilket är en minskning med 43% gentemot motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen för de första 3 månaderna landade på 55% (38% Q1 2023) vilket är en förbättring mot föregående år och det ligger också över vårt mål för 2024 där vi avser att ligga på en bruttomarginal mellan 43-46% för helåret.

Sjöstrand jobbar med fyra försäljningskanaler, 1) Distributörer, 2) Retail, 3) egen eHandel 4) Hotell. 

Den svaga försäljningen under första kvartalet är kopplat till en svag försäljning hos våra distributörer. Ordrar från distributörer kommer ofta in oregelbundet och då volymerna är så pass stora har det en betydande påverkan på resultatet för den aktuella perioden. Även om Q1 belastades tungt av en svag försäljning i distributionskanalen så ser vi inte att detta kommer att påverka vårt omsättningsmål för helåret på ett negativt sätt då vi vet att ordrar från våra distributörer kan slå väldigt olika mellan kvartalen.   

Vår strategi för 2024 är att bygga våra egna kanaler starkare vilket innefattar vår eHandel (D2C), Retail samt vår Hotellkanal. Idag står vår distributionskanal för närmare 70% av affären vilket skapar en obalans och det skapar också ett stort beroende av våra distributörer som vi inte alltid har full kontroll över. Genom att bygga våra egna kanaler starkare så tar vi tillbaka mer kontroll över vår försäljning samt vårt varumärke. Under Q1 har vi haft en positiv försäljningsutveckling i samtliga egna kanaler och vi har växt vår egen eHandel med +113% och hotell med +263% jämfört med samma period föregående år.  

Under första kvartalet så har vi också arbetat på flera spännande produktlanseringar inför Q2. Vi har flera lanseringar i planen och vi har en större lansering av vår hero produkt, THE ORIGINAL Espresso maskin samt mjölkskummare i ett nytt utförande. Det är en strategiskt viktig lansering som vi beräknar lansera under början på juni månad.

Vi har också jobbat fram ett nytt butikskoncept som kommer att rullas ut i ett begränsat antal butiker under maj månad. Sjöstrand är ett premium design varumärke inom vår kategori och det är viktigt att vi lyfter vår profilering i fysisk butiksmiljö för att säkerställa att vi positionerar oss i linje med detta.

Omsättningen för första kvartalet levde inte upp till våra förväntningar men vi ser inte att detta är en återspegling på allt positivt som händer inom bolaget och vi har ett otroligt spännande andra kvartal framför oss med mycket nya produktlanseringar och vi är fortsatt optimistiska inför vad vi avser att åstadkomma under det kommande året.  

John Ekeberg, Verkställande Direktör

Sjöstrand Coffee Int AB

Stockholm, april 2024

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB