Press release from Companies

Published: 2024-05-06 13:56:11

Sjöstrand Coffee Int AB: Kommuniké från bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

2024-05-06 höll Sjöstrand Coffee Int AB årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2023 ska ingen utdelning ske utan vinsten ska återföras i ny räkning

· Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 1 prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2024. Styrelsens ordförande erhåller ytterligare 1 prisbasbelopp. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och ingen suppleant för verksamhetsåret 2024

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande fyra personer: Gunnar Steinn Jonsson, Anna Hemmingsson och Karolina Ytterberg samtliga omval samt Henrik Henriksson (nyval). Fredrik Petersson hade avböjd omval och lämnade vid stämman styrelsen. Styrelsen och stämman tackade Fredrik Petersson för sina insatser i styrelsen och som Ordförande.

· Stämman beslutade att RSM och Anneli Richardsson ska fortsatt vara revisor för verksamhetsåret 2024.

Fullständiga förslag har tidigare publicerats i kallelsen till stämman och finns tillgängliga på bolagets hemsida

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB