Press release from Companies

Published: 2024-05-15 11:27:16

Sjöstrand Coffee Int AB: Omsättning 3.45 MSEK för april

Koncern April 2024 April 2023 Ack 2024 Ack 2023
Omsättning 3 458 1 020 7 616 8 485

Sjöstrand landar en försäljning på 3.45 MSEK för april månad (1.02 MSEK april 2023) Detta innebär en försäljningsökning på +245% jämfört med samma månad föregående år. 

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB