Published: 8/29/2019 8:55:26 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about OptiFreeze AB: ÖKAD OMSÄTTNING OCH MINSKAD FÖRLUST 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optifreeze, som handlas på Spotlight Stock Market, hade en omsättning på 2,8 miljoner kronor under andra kvartalet 2019, jämfört med 0,1 miljoner motsvarande period i fjol.

Resultat för perioden uppgick till -1,9 miljoner kronor (-2,1), med ett resultat per aktie på -0:19 kronor (-0:22).

"Första kvartalet 2019 var en genombrottsperiod för Optifreeze med den första försäljningen av vårt system. Den positiva effekten från det första kvartalet påverkade även följande kvartal när vi fick den andra betalningen Opticept-linan som vi installerat på Syngenta Flowers farm i Kenya; Kenya Cuttings", kommenterar vd Eda Demir Westman.

Hon skriver att Kenya Cuttings nu får positiva resultat på Pelargoniumsticklingar och systemet har varit igång varje dag sedan installationen. Systemet har ännu inte använts i kommersiellt syfte.

"Målet från både Syngenta Flowers och Optifreeze är att vara färdiga med produkthantering och metodimplementering på nyskördade sticklingar när Pelargoniumsäsongen börjar i december 2019", skriver vd.

Inom Optidry och Optifresh har bolaget under andra kvartalet arbetat med att designa ett system som har en högre kapacitet och bättre arbetsprestation när det gäller effektiv användning av energikällor. Detta arbete är nu slutfört, och Optifreeze är nu redo att producera systemet under tredje och fjärde kvartalen.

Optifreeze genomförde en riktad emission i somras och tillfördes 17,4 miljoner kronor.          
        

Read more about OptiFreeze AB