Published: 11/6/2019 7:28:48 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about QBNK Holding AB: MÅNATLIGA ABONNEMANGSINTÄKTER 1,8 MLN KR 30/9

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) QBNK:s totala intäkter uppgick till 6,8 miljoner kronor (6,1) under det tredje kvartalet. Ebitda-resultatet blev 1,5 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 1,0 miljoner kronor (1,1) medan resultat efter skatt blev 0,8 miljoner kronor (0,9).

"Den positiva utvecklingen i bolaget fortsätter. Under tredje kvartalet ökade våra SaaS-abonnemangsintäkter med 16 procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Detta kvartal är det sista med jämförelsesiffror från 2018 innehållande den nedlagda Exigus-produkten. Från och med 2019 har vi fokuserat bolagets verksamhet och erbjudande runt QBank 3.0. Omsättningen för dessa SaaS abonnemang ökade under tredje kvartalet med 26 procent jämfört med motsvarande period 2018", skriver vd Jonas Bergh i rapporten.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgick till 1,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 355.000 sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang stod för 78 procent av omsättningen under kvartalet.          
        

Read more about QBNK Holding AB