Published: 1/28/2020 5:41:16 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: FÖRETRÄDESEMISSION SKA GE 15 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharmaceuticals, DBP, genomför en företrädesemission med målet att ta in cirka 15 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningstid är 7-26 februari och teckningskursen 1:75 kronor. Varje aktie ger en teckningsrätt och det krävs tre rätter för att teckna en ny B-aktie.

Bemyndigande gavs vid stämman förra våren.

"DBP har gjort alla nödvändiga förberedelser för att påbörja klinisk utveckling av sin front-line produkt SI053 för EU och andra reglerade marknader och föreslagen nyemission kommer att delfinansiera det här planerade arbetet. Jag hoppas att befintliga aktieägare kommer att uppskatta förmånlig teckningskurs och förväntar mig att med den rabatterade priset kommer nyemissionen vara fulltecknad", kommenterar vd Igor Lokot kapitalanskaffningen.

Han uppger vidare att han avser att teckna den egna och närståendes privatägda andelen som motsvarar cirka 1,3 procent av erbjudandet.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB