Published: 7/16/2019 10:23:28 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Quiapeg Pharmaceuticals får ett till beviljat patent i EU

Quiapeg Pharmaceuticals har beviljats ytterligare ett EU-patent. Med det breddas och förstärks bolagets växande patentportfölj och skyddandet av den phosphotriester linker som kan användas både för permanent och frisättningsbar pegylering av olika läkemedel. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med det beviljade patentet har Quiapeg en patentportfölj bestående av två godkända patent i EU, åtta godkända patent i USA och ett beviljat patent i Australien.

Read more about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB