Published: 7/18/2019 6:54:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Quiapeg Pharmaceuticals genomför riktad emission

Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals genomför en riktad emission om 15 miljoner kronor till en grupp som man kallar professionella investerare.

Kapitaliseringen omfattar 3 miljoner kronor i aktier och 12 miljoner kronor genom konvertibler. Emissionskostnaderna bedöms vara cirka 1,6 miljoner kronor. Teckningskursen i den riktade aktieemissionen är 3,55 kronor.

Tecknare i den riktade nyemissionen och konvertibelemissionen är fonden Formue Nord Fokus, Modelio Equity, Råsunda förvaltning aktiebolag samt Gerhard Dal. Räntan är 3,5 procent per kvartal. Löptiden är två år. Konverteringskursen är lägst 6,50 kronor.

Styrelsen bedömer att man nu har kapital som skapar en flexibilitet till slutet av halvårsskiftet nästa år.

Quiapeg Pharmaceuticals fokus ligger alltjämt på kandidaten QPG-1029.

Read more about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB