Published: 8/8/2019 10:50:05 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about OptiFreeze AB: Optifreeze kallar till extra bolagsstämma den 22 augusti för beslut om riktad nyemission

Aktieägarna i Optifreeze kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti i Lund.

Styrelsen har den 16 juli, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad nyemission av högst 185 796 aktier med en teckningskurs på 16,9 kronor per aktie.

Som tidigare meddelat riktar sig emissionen till ett antal större aktieägare, styrelseledamöter och styrelseordförande i bolaget.

Read more about OptiFreeze AB