Published: 8/27/2019 7:44:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma redovisar små förändringar av resultatet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar som väntat ingen väsentlig omsättning och små förändringar av sitt resultat.

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,14).

När det gäller utvecklingen av SI053 / Temodex så fortsätter den. Double Bond Pharma-chefen Igor Lokot skriver i sitt vd-ord att bolaget känner sig starkt positiva till att hålla tidsplanen och dra igång kliniska fas I prövningar under det fjärde kvartalet nästa år.

"Samtidigt pågår arbetet med att etablera Temodex, den ursprungliga vitryska motsvarigheten till SI053, på fler marknader världen runt", skriver han i rapporten.

När det gäller Belopenem-projektet, som bolaget arbetat med under sommaren, skriver han följande.

"Vi börjar få in de första resultaten som ger inblick i hur spridningen av meropenem, den aktiva substansen i Belopenem, ser ut till olika organ. Vi siktar på att vara färdiga med denna etapp mot slutet av året. Resultaten av dessa studier kommer att visa graden av
den målsökande effekten, vilket är viktigt för valideringen av den terapeutiska potentialen av BeloGal-plattformen."

Rörande Drugsson skriver han följande.

"Arbetet med att ytterligare bredda vår produktportfölj fortsätter. Vi jobbar med befintliga partners för att kunna sälja produkter så fort som möjligt. Samtidigt fortsätter vi leta efter
ytterligare nya partners/produkter som passar bra in i Drugssons pipeline."

Resultatet av den genomförda studien för Inofer bearbetas för tillfället och kommer att släppas mot slutet av året.

Double Bond Pharma arbetar också vidare med avknoppningen av FarmPharma.


Double Bond Pharma, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,6 -3,1
Resultat före skatt -2,6 -3,3
Nettoresultat -2,4 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,14

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB