Published: 8/29/2019 8:51:39 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about OptiFreeze AB: Optifreeze redovisar omsättning och minskad förlust

Optifreeze redovisar en ökad omsättning och minskad förlust i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 2,8 miljoner kronor (0,1), en ökning med 2 700 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,9 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,22).

Optifreeze har i juli fyllt på kassan med 17,4 miljoner kronor genom en riktad emission.

"Vi närmar oss den första kommersialiseringen av ett OptiFlower-projekt. I slutet av maj reste medarbetare från OptiFreeze till Kenya för att installera OptiCept-systemet och utbilda den lokala personalen. Direkt efter installationen var klar inleddes de första försöken. När en ny teknik implementeras på en befintlig produktionslinje finns det alltid en del utmaningar att hantera. I detta fall var en av dem att vi behövde göra några anpassningar på vår metod för att uppnå ett bra resultat på nyskördade sticklingar", skriver vd Eda Demir Westman i rapporten.

Optifreezes utvecklingsavdelning har fortsatt fokuserat på OptiFlower-området under andra
kvartalet. Huvudmålet är att driva projekt från försöksstadie till kommersialisering.
Optifreeze, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 2,8 0,1 2 700,0%
Rörelseresultat -1,9 -2,1
Resultat före skatt -1,9 -2,1
Nettoresultat -1,9 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,22

Read more about OptiFreeze AB