Published: 10/9/2019 2:32:40 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma samarbetar med konsult för klinisk utveckling av SI-053

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har börjat samarbeta med konsultbolaget SMS-Oncology, Specialized Medical Services-Oncology, som ska stötta bolagets läkemedelskandidat SI-053 i övergången från preklinik till klinisk fas, enligt ett pressmeddelande.

Planen är att ta läkemedelskandidaten in i en europeisk fas Istudie i slutet av 2020.

SI-053 är en ny formulering av temozolomid som ska användas i kombination med den nuvarande vårdstandarden för nydiagnostiserad glioblastom. SI-053 har fått orphan drug designation-status från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB