Published: 10/24/2019 6:41:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma får patentgodkännande för BeloGal-plattformen

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har fått ett patentgodkännande för teknikplattformen BeloGal av den eurasiska patentorganisationen, EAPO.

”Det är bolagets andra beviljade patent och vi är väldigt nöjda över att det avser den geografiskt största marknaden i världen. Med patentet har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av vår front line produkt SA-033 för behandling av cancer i levern. Vi har också ansökningar under granskning både i Europa, Asien och andra viktiga marknader”, säger vd Igor Lokot i ett pressmeddelande.

Patentgodkännandet innebär ett skydd för teknikplattformen och produkter till minst år 2035.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB