Published: 1/28/2020 6:02:15 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma genomför nyemission på 15,1 miljoner kronor

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmedelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:3, vilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,75 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 februari och aktien handlas exklusive teckningsrätter den 4 februari. Teckningstiden löper från 7 februari till 26 februari och handel med teckningsrätter sker den 7 februari till 24 februari.

- DBP har gjort alla nödvändiga förberedelser för att påbörja klinisk utveckling av sin front-line produkt SI053 för EU och andra reglerade marknader och föreslagen nyemission kommer att delfinansiera det här planerade arbetet. Jag hoppas att befintliga aktieägare kommer att uppskatta förmånlig teckningskurs och förväntar mig att med den rabatterade priset kommer nyemissionen vara fulltecknad. Vi befintliga ägarna har olika finansiella förmågor att delta i den aktuella emissionen dock planerar jag med mina närstående att teckna vår privatägda andel som motsvarar 1,3 procent av erbjudandet, kommenterar vd Igor Lokot.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB