Published: 2/4/2020 6:51:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma handlas idag den 4 februari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:3, vilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,75 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 7 februari till 26 februari och handel med teckningsrätter sker den 7 februari till 24 februari.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB