Published: 3/23/2020 2:53:12 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmas verksamhet har ännu inte påverkats av coronaviruset

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharmas verksamhet pågår för nävarande som vanligt utan ökad personalsjukfrånvaro. Utbrottet av coronaviruset covid-19 ökar dock riskerna i produktutvecklingen och kan innnebära väsentliga störningar och/eller fördröjningar i verksamheten. Det framgår av ett informationsbrev som publiceras på måndagen.

"Ledningen kommer att fortsätta att aktivt följa utvecklingen och vidta löpande åtgärder för att begränsa potentiella negativa effekter samtidigt som de önskar förstärka de positiva effekterna förknippade med virusutbrottet", skriver bolaget.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB