Published: 5/7/2020 7:05:39 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma ökar omsättning samt förlusten

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma ökade såväl omsättningen som förlusten i det första kvartalet.

Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-2). Resultatet före skatt var -4,3 miljoner kronor (-2). Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,08).

"Det viktigaste med bolagetsutvecklingen i det första kvartalet var definitivt det faktum att koncernen inte drabbades hårt av COVID-19 (Coronavirus) utbrottet - vår personal samt våra leverantörer hade inte någon dramatisk påverkning av deras verksamhet som i sin tur skulle kunna orsaka väsentliga störningar och/eller fördröjningar i DBPs verksamhet. För närvarande fortgår Bolagets verksamhet som vanligt utan ökad personalsjukfrånvaro. Ledningen i Bolaget har ständig dialog med sina leverantörer", skriver vd Igor Lokot i rapporten.

Lokot skriver i rapporten att man kan komma att bli sena med att lämna in ansökan om att starta klinisk fas för flaggskeppsprodukten SI-053 i det fjärde kvartalet. Bakgrunden är små fördröjningar från leverantörer, vilket gör att ansökan kan skjutas fram till det första kvartalet.

Företaget förbereder en lansering i Latinamerika för Temodex. Bolaget letar också andra nya marknader. Dotterbolaget Drugsson arbetar vidare med att hitta nya produkter till portföljen.


Double Bond Pharma, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,1 300,0%
Rörelseresultat -4,3 -2
Resultat före skatt -4,3 -2
Nettoresultat -4,3 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,08

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB