Published: 5/14/2020 10:15:03 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma föreslår sakutdelning av aktier i Farmpharma

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Double Bond Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni i Uppsala.

Omval föreslås av samtliga styrelseledamöter, det vill säga Per Stålhandske, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Lars Thomander.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att i efterhand godkänna den riktade nyemission som aviserades den 3 mars. Bolaget emitterar 8,86 miljoner aktier till teckningskursen 1,75 kronor per aktie, vilket motsvarar 15,5 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga innehav av aktier i det delägda dotterbolaget Farmpharma, där en aktie i Double Bond Pharma ger procentuellt motsvarande antal aktier i Farmpharma. Ägandet uppgår till 10 miljoner aktier och det bokförda värdet är 1,58 miljoner kronor.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB